Jak stymulować rozwój dziecka w 1. roku życia – percepcja wzrokowa

Pod pojęciem percepcji wzrokowej kryje się ogół takich czynności, jak widzenie, rozpoznawanie i różnicowanie bodźców z otoczenia, a następnie ich interpretacja na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Postrzeganie wzrokowe jest procesem bardziej złożonym, niż mogłoby się wydawać. Samo wrażenie wzrokowe powstaje bowiem na siatkówce oka, ale rozpoznanie i interpretacje tego, co się widzi, dokonuje się przecież w mózgu. Prawidłowa i sprawna analiza bodźców wzrokowych jest niezbędna dla rozumienia i funkcjonowania w świecie tak samo małego, jak i dorosłego człowieka.Umiejętność prawidłowego postrzegania jest nie tylko jednym z pierwszych etapów rozwoju inteligencji, ale także jedną z podstaw uczenia się mowy.  W późniejszym okresie umożliwia przecież dziecku naukę czytania i pisania. Daje też możliwość wykonywania zadań arytmetycznych i pozwala na opanowanie wielu innych umiejętności, np. orientacji przestrzennej. Analizator wzrokowy wpływa także na funkcje motoryczne (np. utrzymywanie równowagi) oraz manualne (np. rysowanie). Rozwój umiejętności postrzegania jasności, barw, wielkości, kształtów, wyodrębniania elementów z tła następuje stopniowo. Niemowlę najpierw postrzega wszystko bardzo ogólnie (widzi tylko elementy charakterystyczne i kontury), dopiero z czasem bardziej precyzyjnie.

Oczywiście doskonalenie postrzegania wzrokowego nie następuje samoistnie, czy jedynie z racji dojrzewania układu nerwowego. Wzrok fizyczny jako taki owszem, ale już zdolność percepcji w dużym stopniu zależy od intensywnego pubudzania i właściwego stymulowania jej zgodnie z etapami rozwoju. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie rodzica w jej harmonijny rozwój. Warto zaznaczyć, że jeszcze bardziej istotne, niż w przypadku dzieci zdrowych, jest to dla maluchów urodzonych przedwcześnie. Charakteryzują się one niestety słabszym odruchem na bodźce wzrokowe. Ponadto noworodki przebywające w inkubatorze przez pierwsze tygodnie / miesiące swojego życia mają mniejsze możliwości ćwiczenia funkcji wzrokowych, stąd tym bardziej potrzeba prowadzenia odpowiedniej stymulacji zaraz po opuszczeniu szpitala!

Czytaj dalej